Aktualności

data ostatnich zmian → 15.04.2014

WESOŁEGO ALLELUJA!

LOGOWANIE (w razie problemów z logowaniem prosimy kontaktować się z Sekretariatem SPNJO)

Jest dostępny WYKAZ GRUP !


Uwaga! Kursy języka angielskiego dla młodzieży.

Oferta lektoratów języka francuskiego w semestrze letnim 2013/2014 - poziom A1 do B2+.

Oferta lektoratów języka francuskiego w semestrze letnim 2013/2014 - poziom B2 II i B2+.

Oferta lektoratów języka niemieckiego w semestrze letnim 2013/2014.

Oferta lektoratów języka rosyjskiego w semestrze letnim 2013/2014.


Informacja dla studentów I roku studiów 1 stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczną lektorat w semestrze letnim 2013/2014 lub później

  • Studenci , którzy zakwalifikowali się na poziom niższy niż początkowy poziom B1 są zobowiązani do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie.
  • Studentom, którzy wybrali język angielski lub niemiecki SPNJO oferuje pomoc w postaci pracy na platformie etutor (koszt 15 zł za semestr).
  • Studenci, którzy chcieliby założyć konto na platformie proszeni są o zgłoszenie się do lektora, który prowadzi z nimi zajęcia
  • Studenci, którzy chcieliby założyć konto na platformie ale w danym semestrze nie uczęszczją na lektorat, proszeni są o zgłoszenie się do pani mgr Marzeny Burzyńskiej – marzena.burzynska@uni.wroc.pl

INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA PODZIAŁU NA GRUPY ZGODNIE Z POZIOMEM ZAKWALIFIKOWANIA STUDENTA

Listy podziału na grupy będą publikowane poprzez umieszczenie na stronach internetowych. Publikacje te będą zawierały dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji studenta: nazwisko oraz numer indeksu. Inne dane nie będą publikowane.

W związku z tym prosimy osoby niewyrażające zgody na umieszczenie nazwiska na liście podziału na grupy językowe o zgłoszenie się do sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (pl. Nankiera 2/3). Tam otrzymają druk sprzeciwu do podpisania. Po złożeniu sprzeciwu, na listach będzie uwidoczniony tylko numer ich indeksu.

Brak sprzeciwu oznacza zgodę na opisany sposób publikowania poziomu zakwalifikowania studenta do właściwej grupy językowej. Sprzeciw można złożyć lub cofnąć w dowolnym terminie w sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.


Wysokość opłat za zajęcia i egzaminy z języka obcego

Życzymy sukcesów i satysfakcji w nauce!

Ewentualne błędy na stronie proszę zgłaszać na adres andrzej.sciegosz@uni.wroc.pl