Aktualności

data ostatnich zmian → 15.10.2018

LOGOWANIE / REJESTRACJA
(w razie problemów z logowaniem lub rejestracją prosimy kontaktować się z Sekretariatem SPNJO, telefon: 71-375-2745, 71-375-2698, 71-375-2300).


Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów językowych zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).


ZAŚWIADCZENIA


Informacja dla studentów I ROKU studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

LEKTORATY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W ŚRODĘ 03.10.2018 r.

  • Informacje o terminach zajęć znajdują się w poszczególnych instytutach (plany zajęć, ogłoszenia informujące o pierwszym spotkaniu itp.) Na łacinę nie ma zapisów on-line, zapisy bezpośrednio u lektora na pierwszych zajęciach.

LEKTORATY JĘZYKÓW niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego na kierunkach STACJONARNYCH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W ŚRODĘ 03.10.2018 r.

LEKTORATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO na kierunkach STACJONARNYCH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W PIĄTEK 05.10.2018 r.


STUDENCI PRAWA WIECZOROWEGO 5 ROK ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA 3 PAŹDZIERNIKA

STUDENCI PRAWA WIECZOROWEGO 3 i 4 ROK ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA 4 PAŹDZIERNIKA

STUDIA NIESTACJONARNE → WYKAZ GRUP


INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA PODZIAŁU NA GRUPY ZGODNIE Z POZIOMEM ZAKWALIFIKOWANIA STUDENTA

Listy studentów w poszczególnych grupach będą się składać wyłącznie z numerów albumów. Na listach grup studenci nie będą wymienieni z imienia i nazwiska, identyfikacja studentów będzie możliwa poprzez numery albumów. Jeśli student I roku nie posiada numeru albumu, podane zostanie tylko jego imię i nazwisko.

INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA OCEN

Oceny mogą być umieszczane na stronie SPNJO przy nazwisku lub numerze albumu tylko w sytuacji, gdy student (osoba zdająca egzamin) wyrazi zgodę poprzez wypełnienie klauzuli zgody (zarządzenie Rektora UWr 79/2018, załącznik nr 5). W przypadku, gdy zgoda nie zostanie wyrażona, student będzie informowany o wyniku indywidualnie.


Uwaga! Kursy języka angielskiego dla młodzieży

Oferta lektoratów języka francuskiego

Oferta lektoratów języka hiszpańskiego i włoskiego

Oferta lektoratów języka niemieckiego

Oferta lektoratów języka rosyjskiego


Wysokość opłat za zajęcia i egzaminy z języka obcego

Życzymy sukcesów i satysfakcji w nauce!