Grupy studia stacjonarne

Semestr zimowy 2018/2019

Zaktualizowane 12.10.2018

      Język angielski: Wykaz grup
      Język francuski: Wykaz grup  
      Język hiszpański: Wykaz grup  
      Język niemiecki: Wykaz grup Listy studentów
      Język rosyjski: Wykaz grup  
      Język włoski: Wykaz grup  

Lektoraty Języków Obcych odbywają się w niżej wymienionych budynkach:

 • Instytut Archeologii, ul. Szewska 48
 • Instytut Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8
 • Instytut Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14a
 • Instytut Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. F. Joliot-Curie 15
 • Instytut Etnologii, ul. Szewska 50/51
 • Instytut Filologii Germańskiej, pl. Nankiera 15
 • Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9
 • Instytut Fizyki, pl. M. Borna 9
 • Instytut Geografii, ul. Kuźnicza 49/55 (budynek byłej szkoły)
 • Instytut Geologii, ul. Cybulskiego 34
 • Instytut Historii, ul. Szewska 49
 • Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska36
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, pl. Uniwersytecki 9/13
 • Instytut Informatyki, ul. F Joliot-Curie 15
 • Instytut Kulturoznawstwa, ul. Kuźnicza 49/55 (budynek byłej szkoły)
 • Instytut Matematyki, pl. Grunwaldzki 2/4
 • Instytut Zoologii, ul. Sienkiewicza 21
 • Katedra Biologii Człowieka, ul. Kuźnicza 35
 • SPNJO, pl. Nankiera 2/3
 • Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii:
  • sale A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • sale B, ul. Kuźnicza 46/47
  • sale C, ul. Więzienna 12
  • sale D, ul. Uniwersytecka 7/10