Konferencja

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

mają zaszczyt zaprosić na szkolenie

Dobre obyczaje akademickie w Uniwersytecie Wrocławskim — kształtowanie pozytywnych postaw i praktyk w procesie dydaktycznym na uczelni wyższej

Szkolenie odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sali 2D im. Witolda Świdy.