Konsultacje

Konsultacje lektorów w okresie wakacji letnich: 1.07.2017 - 31.08.2017 oraz sesji wrześniowej

Zaktualizowane 20.08.2017

 

Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)


WPIS DO INDEKSU

I. Studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się po wpis z egzaminu (na kartę egzaminacyjną i z przodu indeksu) do lektorów, którzy przeprowadzili egzamin (patrz-wpis w indeksie na str.78-79).

 

II. W przypadku, gdy:

 1. student został zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu,
 2. ocena z egzaminu została przepisana z innego kierunku lub innej uczelni,
 3. lektor, który przeprowadził egzamin nie jest już pracownikiem SPNJO,
 4. lektor, który przeprowadził egzamin przebywa na zwolnieniu lub urlopie (macierzyńskim, wychowawczym czy zdrowotnym),
 • studenci zgłaszają się do:
  • język angielski - mgr Lidii Janoty
  • język angielski - mgr Justyny Urbańskiej-Ratajczak
  • język niemiecki - mgr Doroty Snoch
  • języki romańskie - mgr Katarzyny Działoszyńskiej
  • język rosyjski - mgr Wandy Męcińskiej-Kiedroń
  • języki klasyczne - mgr Beaty Machalskiej

Kierownictwo SPNJO

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik SPNJO / Director of FLC - mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 03, tel. 71 375 2231
- 5.07.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- 12.07.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 4.08.2017
- 9.08.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- urlop / Rest Leave : 14.08.2017 - 1.09.2017
Z-ca kierownika SPNJO / Vice Director of FLC (co-ordinator for Erasmus in FLC) - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students - pok. 103, tel. 71 375 2362
- 3.07.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 10.07.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 25.08.2017
- 28.08.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
Z-ca kierownika SPNJO / Vice Director of FLC - mgr Iwona NOWICKA - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 102, tel. 71 375 2517
- 3.07.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 10.07.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 17.07.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 24.07.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 26.07.2017 - 8.09.2017

 

Powrót do początku strony / Back to top

Zespół lektorów języka angielskiego / English Section

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu / Head of English Section - mgr Lidia JANOTA - starszy wykładowca - studia stacjonarne - pok. 303, tel. 71 375 2755
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 28.08.2017
- 31.08.2017 (czwartek / Thursday): 9.00 - 10.00
- 01.09.2017 (piątek / Friday): 9.00 - 10.00
- 04.09.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 5.09.2017 - 8.09.2017
- urlop szkoleniowy / Leave for Training: 11.09.2017 - 15.09.2017
- urlop / Rest Leave : 18.09.2017 - 19.09.2017
Kierownik zespołu / Head of English Section - mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 303, tel. 71 375 2755
- środy / Wednesday : 8.00 - 9.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 25.08.2017

 

mgr Marzena ADAMUS - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- środy / Wednesday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 21.08.2017
mgr Katarzyna BANACH - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- środy / Wednesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 28.08.2017 & 11.09.2017 - 22.09.2017
mgr Agnieszka BIERNACKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- środy / Wednesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Katarzyna BŁASZAK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- urlop macierzyński / Maternity Leave
mgr Izabela BOJARSKA - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- piątki / Friday : 15.00 - 16.00
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 30.08.2017
mgr Marcin BORONOWSKI - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- wtorki / Tuesday : 14.00 - 15.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Beata BUDA - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- wtorki / Tuesday : 8.00 - 9.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 22.08.2017
mgr Marzena BURZYŃSKA - wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- środy / Wednesday : 15.00 - 16.00
- urlop / Rest Leave : 19.07.2017 - 31.08.2017
mgr Urszula BYRA-MARCINIAK - lektor - pok. 301, tel. 71 375 2743
- środy / Wednesday : 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 7.07.2017 & 17.07.2017 - 29.08.2017
mgr Irena CESARZ - starszy wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
-
mgr Ewa CHARATONIK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- środy / Wednesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 25.07.2017 - 31.08.2017
mgr Magdalena CHRZANOWSKA - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- środy / Wednesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 29.08.2017
mgr Katarzyna DARMAS - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 26.07.2017
mgr Barbara DUBIŃSKA-SOŁTYS - starszy wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
- czwartki / Thursday : 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 28.07.2017 & 25.08.2017 - 8.09.2017
mgr Małgorzata GAŁUSZEWSKA - starszy wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- środy / Wednesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 13.07.2017 - 1.09.2017
mgr Weronika GOŁĘBIEWICZ - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- wtorki / Tuesday : 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 4.08.2017 & 17.08.2017 - 25.08.2017 & 4.09.2017 - 8.09.2017
mgr Anna GREBLICKA-KOWALSKA - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- czwartki / Thursday : 8.00 - 9.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 1.09.2017 & 28.12.2017 - 29.12.2017
mgr Joanna GRZEGORCZYK - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- środy / Wednesday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 1.09.2017
mgr Anna JABŁOŃSKA - starszy wykładowca - pok. 301 , tel. 71 375 2743
- poniedziałki / Monday : 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 7.07.2017 - 28.07.2017 & 11.08.2017 - 8.09.2017
mgr Ewa JANKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- piątki / Friday : 15.00 - 16.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 29.08.2017
mgr Marta JARZEMBOWSKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- zwolnienie lekarskie / Sick Leave
mgr Marek KĘDZIERSKI - wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- środy / Wednesday : 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Robert KIELAWSKI → mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI
mgr Elżbieta KŁÓSEK - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- środy / Wednesday : 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
dr Aleksandra KNAPIK - lektor - pok. 301,tel. 71 375 2743
-
mgr Lidia KONIECZKA - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 14.08.2017
- 17.08.2017 (czwartek / Thursday) : 11.00 - 12.00
- 22.08.2017 (wtorek / Tuesday) : 11.00 - 12.00
- 31.08.2017 (czwartek / Thursday) : 11.00 - 12.00
mgr Elżbieta KOPEĆ - z-ca kierownika SPNJO / Vice Director of FLC (co-ordinator for Erasmus in FLC) - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students - pok. 103, tel. 71 375 2362
- 3.07.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 10.07.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 25.08.2017
- 28.08.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
mgr Grzegorz KOTECKI - wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- środy / Wednesday : 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 13.07.2017 - 1.09.2017
mgr Gabriela KRAJEWSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop / Rest Leave : 11.07.2017 - 3.08.2017
mgr Monika KRZEMIEŃ - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- poniedziałki / Monday : 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 29.08.2017
mgr Ewa KUŹBIK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- środy / Wednesday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Hanna ŁUKASZEWICZ-GULANOWSKA - starszy wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- środy / Wednesday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 31.08.2017
mgr Karolina MAŃCZYK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- poniedziałki / Monday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 21.07.2017 & 14.08.2017 - 23.08.2017 & 28.08.2017 - 1.09.2017
mgr Aleksandra MATKOWSKA - kierownik SPNJO / Director of FLC - starszy wykładowca - pok. 03, tel. 71 375 2231
- 5.07.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- 12.07.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 4.08.2017
- 9.08.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- urlop / Rest Leave : 14.08.2017 - 1.09.2017
mgr Małgorzata MĄCZKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- urlop wychowawczy / Parental Leave
mgr Marcin ORSZULAK - lektor - pok. 301,tel. 71 375 2743
- poniedziałki / Monday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 14.07.2017 - 1.09.2017
mgr Renata OSIŃSKA - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- poniedziałki / Monday : 14.00 - 15.00
- urlop / Rest Leave : 1.07.2017 - 22.07.2017 & 12.08.2017 - 26.08.2017 & 16.09.2017 - 24.09.2017
mgr Agnieszka PĘCIKIEWICZ - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- wtorki / Tuesday : 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 21.07.2017 & 31.07.2017 - 4.08.2017 & 14.08.2017 - 6.09.2017
mgr Anna PIOTROWSKA - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- środy / Wednesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 6.07.2017 - 18.08.2017 & 27.08.2017 - 31.08.2017
mgr Maja PODOLSKA - wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- wtorki / Tuesday : 15.00 - 16.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Maria POLKOWSKA-ZIELIŃSKA - starszy wykładowca - pok. 301,tel. 71 375 2743
- wtorki / Tuesday : 8.30 - 9.30
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 21.07.2017 & 21.08.2017 - 31.08.2017 & 13.09.2017 - 19.09.2017
mgr Katarzyna POTOCKA-BRYGIER - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- poniedziałki / Monday : 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 31.08.2017
mgr Agnieszka POZNAŃSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop wychowawczy / Parental Leave
mgr Anna RAJKOWSKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- środy / Wednesday : 8.00 - 9.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 8.08.2017
mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- wtorki / Tuesday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 13.07.2017 - 31.08.2017
mgr Anna RZEPIAK - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop / Rest Leave : 22.06.2017 - 7.07.2017
- 12.07.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
- 19.07.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
- 26.07.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 31.07.2017 - 23.08.2017
- 30.08.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 1.09.2017 - 11.09.2017
mgr Katarzyna RZEPKA - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- wtorki / Tuesday : 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 13.07.2017 - 31.08.2017
mgr Anna SANKOWSKA-PINKOSZ - wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- piątki / Friday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Tomasz STOKŁOSA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- wtorki / Tuesday : 13.00 - 14.00
- urlop / Rest Leave : 16.07.2017 - 31.08.2017
mgr Hanna SZELACHOWSKA - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- piątki / Friday : 14.00 - 15.00
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 18.08.2017
mgr Anna ŚWIDERSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop macierzyński / Maternity Leave
mgr Magdalena TERECHA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- czwartki / Thursday : 17.00 - 18.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
dr Magdalena URBANIAK - lektor - pok. 301, tel. 71 375 2743
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 28.07.2017
- 3.08.2017 (czwartek / Thursday) : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 7.08.2017 - 11.08.2017
- 14.08.2017 (poniedziałek / Monday): 16.00 - 17.00
- urlop / Rest Leave : 21.08.2017 - 24.08.2017
- 31.08.2017 (czwartek / Thursday) : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 11.09.2017 - 15.09.2017
mgr Grażyna WIŃSKA - wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
- wtorki / Tuesday : 13.30 - 14.30
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 31.08.2017
mgr Maria WITKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- wtorki / Tuesday : 9.30 - 10.30
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 17.08.2017 & 1.09.2017 - 8.09.2017 & 18.09.2017 - 19.09.2017
mgr Monika WOJNOWSKA-MALCEWICZ - starszy wykładowca - pok. 302,tel. 71 375 2644
- wtorki / Tuesday : 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 18.07.2017 - 11.08.2017 & 21.08.2017 - 6.09.2017
mgr Aleksandra WÓJCIK - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- wtorki / Tuesday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 28.07.2017 & 2.08.2017 - 25.08.2017
mgr Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - lektor - pok. 402, tel. 71 375 2757
- wtorki / Tuesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 17.08.2017
mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- środy / Wednesday : 9.30 - 10.30
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 25.08.2017

 

Powrót do początku strony / Back to top

Zespół lektorów języka niemieckiego / German Section

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu / Head of German Section - mgr Dorota SNOCH - starszy wykładowca - pok. 203, tel. 71 375 2643
- wtorki / Tuesday : 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 11.07.2017 - 30.08.2017

 

mgr Marzenna BACHORZ-BARCIK - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- czwartki / Thursday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Anna BIELECKA - wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- wtorki / Tuesday : 12.45 - 13.45
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Alicja BRZEZIŃSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- czwartki / Thursday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 7.07.2017 - 31.08.2017
mgr Zbigniew GDOWSKI - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- poniedziałki / Monday : 14.00 - 15.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 25.08.2017
mgr Beata HORNUNG-GENEJA - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- poniedziałki / Monday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 23.08.2017 & 18.09.2017 - 22.09.2017
mgr Elżbieta JERUSEL - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- poniedziałki / Monday : 11.15 - 12.15
- urlop / Rest Leave : 5.07.2017 - 24.08.2017
mgr Agata KASZEWSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- piątki / Friday : 15.15 - 16.15
- urlop / Rest Leave : 7.07.2017 - 26.07.2017 & 4.08.2017 - 1.09.2017
mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ - starszy wykładowca - 202, tel. 71 375 2651
- środy / Wednesday : 14.00 - 15.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 1.08.2017 & 9.08.2017 - 25.08.2017
mgr Janusz MURCZKIEWICZ - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- wtorki / Tuesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Beata MUSZYŃSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- piątki / Friday : 12.30 - 13.30
- urlop / Rest Leave : 17.07.2017 - 1.09.2017
mgr Teresa RUKASZ - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- piątki / Friday : 10.30 - 11.30
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Jolanta STYPUŁKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 201,tel. 71 375 2756
- wtorki / Tuesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 29.08.2017

 

Powrót do początku strony / Back to top

Zespół lektorów języków romańskich / French, Italian & Spanish Section

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu / Head of French, Italian & Spanish Section - mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA - wykładowca - j. francuski, pok. 101, tel. 71 375 2754
- poniedziałki / Monday : 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 22.08.2017

 

mgr Agnieszka KOROBCZAK-DOMINGUEZ - wykładowca - j. hiszpański, pok. 101, tel. 71 375 2754
- wtorki / Tuesday : 13.00 - 14.00
- urlop / Rest Leave : 4.07.2017 - 26.07.2017 & 1.08.2017 - 28.08.2017
mgr Joanna KOTECKA - wykładowca - j. francuski, j. włoski, pok. 101, tel. 71 375 2754
- piątki / Friday : 8.00 - 9.00
- urlop / Rest Leave : 13.07.2017 - 1.09.2017
mgr Iwona NOWICKA - z-ca kierownika SPNJO / Vice Director of FLC - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 102, tel. 71 375 2517
- 3.07.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 10.07.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 17.07.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 24.07.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 26.07.2017 - 8.09.2017
mgr Izabela PONULAK - wykładowca - j. hiszpański, pok. 101, tel. 71 375 2754
- poniedziałki / Monday : 14.00 - 15.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Elżbieta WOJTASZAK - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski. pok. 101, tel. 71 375 2754
- wtorki / Tuesday : 12.30 - 13.30
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017

 

Powrót do początku strony / Back to top

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego / Classical & Russian Section

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu / Head of Classical & Russian Section - mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- wtorki / Tuesday : 8.00 - 9.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 21.07.2017 & 3.08.2017 - 4.09.2017

Języki klasyczne / Classical Languages

mgr Izabela BARNAT - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- piątki / Friday : 9.00 - 10.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Aleksandra KRAJCZYK - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- piątki / Friday : 12.00 - 13.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Dorota KUBICA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- środy / Wednesday : 9.15 - 10.15
- urlop / Rest Leave : 10.07.2017 - 29.08.2017
mgr Lucja ŁUNIEWSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- czwartki / Thursday : 11.00 - 12.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- wtorki / Tuesday : 8.00 - 9.00
- urlop / Rest Leave : 3.07.2017 - 21.07.2017 & 3.08.2017 - 4.09.2017

Język rosyjski / Russian Language

mgr Alina DAMS - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- wtorki / Tuesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Wanda HUDYMA-LEWANDOWSKA - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- środy / Wednesday : 15.15 - 16.15
- urlop / Rest Leave : 12.07.2017 - 31.08.2017
mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca, Koordynator języka rosyjskiego - pok. 304, tel. 71 375 2742
- wtorki / Tuesday : 10.00 - 11.00
- urlop / Rest Leave : 18.07.2017 - 6.09.2017

 

Powrót do początku strony / Back to top