Konsultacje

Konsultacje lektorów w okresie: 6.02.2017 - 21.02.2017

Zaktualizowane 20.02.2017

Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)


WPIS DO INDEKSU

I. Studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się po wpis z egzaminu (na kartę egzaminacyjną i z przodu indeksu) do lektorów, którzy przeprowadzili egzamin (patrz-wpis w indeksie na str.78-79).

 

II. W przypadku, gdy:

 1. student został zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu,
 2. ocena z egzaminu została przepisana z innego kierunku lub innej uczelni,
 3. lektor, który przeprowadził egzamin nie jest już pracownikiem SPNJO,
 4. lektor ,który przeprowadził egzamin przebywa na zwolnieniu lub urlopie (macierzyńskim, wychowawczym czy zdrowotnym),

studenci zgłaszają się:

 • do kierowników zespołów językowych:
  • język angielski - mgr Lidia Janota
  • język niemiecki - mgr Dorota Snoch
  • języki romańskie - mgr Katarzyna Działoszyńska
  • język rosyjski - mgr Wanda Męcińska-Kiedroń
  • języki klasyczne - mgr Beata Machalska
 • lub do zastępcy kierownika SPNJO mgr Elżbiety Kopeć.

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl
(numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik SPNJO - mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 03, tel. 71 375 2231
- 7.02.2017 (wtorek): 13.00 - 14.00
- 9.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- urlop: 13.02.2017 - 17.02.2017
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
Z-ca kierownika SPNJO - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students - pok. 103, tel. 71 375 2362
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 8.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 15.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00 (ODWOŁANE)
- 20.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
Z-ca kierownika SPNJO - mgr Iwona NOWICKA - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 102, tel. 71 375 2517
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 9.02.2017 (czwartek): 13.30 - 14.30
- 11.02.2017 (sobota): 10.00 - 11.00
- 14.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
- 23.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00

 

Powrót do początku strony

Zespół lektorów języka angielskiego

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl
(numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Lidia JANOTA - starszy wykładowca - studia stacjonarne - pok. 303, tel. 71 375 2755
- 7.02.2017 (wtorek): 8.00 - 9.00
- 9.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 14.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
Kierownik zespołu - mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 303, tel. 71 375 2755
- 7.02.2017 (wtorek): 8.00 - 9.00
- 9.02.2017 (czwartek): 8.00 - 9.00
- 15.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 16.02.2017 (czwartek): 8.00 - 9.00

 

mgr Marzena ADAMUS - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 7.02.2017 (wtorek): 17.00 - 18.00
- 10.02.2017 (piątek): 12.00 - 13.00
- 17.02.2017 (piątek): 17.00 - 18.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 12.00 - 13.00
mgr Katarzyna BANACH - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 8.02.2017 (środa): 17.00 - 18.00
- 9.02.2017 (czwartek): 17.00 - 18.00
- 10.02.2017 (piątek): 17.00 - 18.00
- 15.02.2017 (środa): 17.00 - 18.00
- 16.02.2017 (czwartek): 17.00 - 18.00
- 21.02.2017 (wtorek): 17.00 - 18.00
mgr Agnieszka BIERNACKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 8.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 15.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 14.30 - 15.30
mgr Katarzyna BŁASZAK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- urlop macierzyński
mgr Izabela BOJARSKA - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 8.02.2017 (środa): 15.00 - 16.00
- 9.02.2017 (czwartek): 15.00 - 16.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 15.00 - 16.00
- 15.02.2017 (środa): 15.00 - 16.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 14.00 - 15.00
mgr Marcin BORONOWSKI - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 7.02.2017 (wtorek): 15.00 - 16.00
- 8.02.2017 (środa): 14.00 - 15.00
- 14.02.2017 (wtorek): 13.00 - 14.00
- 21.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
mgr Beata BUDA - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 6.02.2017 (poniedziałek): 8.00 - 9.00
- 10.02.2017 (piątek): 8.00 - 9.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 8.00 - 9.00
- 17.02.2017 (piątek): 8.00 - 9.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 8.00 - 9.00
mgr Marzena BURZYŃSKA - wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 6.02.2017 (poniedziałek): 8.00 - 9.00
- 9.02.2017 (czwartek): 8.00 - 9.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 8.00 - 9.00
- 16.02.2017 (czwartek): 8.00 - 9.00
mgr Urszula BYRA-MARCINIAK - lektor - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 6.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 8.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 15.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
mgr Irena CESARZ - starszy wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 8.02.2017 (środa): 9.00 - 10.00
- 14.02.2017 (wtorek): 11.00 - 12.00
mgr Ewa CHARATONIK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 6.02.2017 (poniedziałek): 15.00 - 16.00
- 8.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 15.00 - 16.00
- 15.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 15.00 - 16.00
mgr Magdalena CHRZANOWSKA - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 8.02.2017 (środa): 9.00 - 10.00
- 15.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 21.02.2017 (wtorek): 9.00 - 10.00
mgr Katarzyna DARMAS - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 14.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 21.02.2017 (wtorek): 9.00 - 10.00
mgr Barbara DUBIŃSKA-SOŁTYS - starszy wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 6.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00
- 9.02.2017 (czwartek): 9.00 - 10.00
- 21.02.2017 (wtorek): 8.00 - 9.00
mgr Małgorzata GAŁUSZEWSKA - starszy wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 9.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 16.02.2017 (czwartek): 12.00 - 13.00
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
mgr Weronika GOŁĘBIEWICZ - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 8.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 10.02.2017 (piątek): 9.00 - 10.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 12.00 - 13.00
- 17.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
mgr Anna GREBLICKA-KOWALSKA - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 6.02.2017 (poniedziałek): 16.00 - 17.00
- 10.02.2017 (piątek): 8.00 - 9.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00
- 15.02.2017 (środa): 9.00 - 10.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00
mgr Joanna GRZEGORCZYK - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 6.02.2017 (poniedziałek): 13.00 - 14.00
- 8.02.2017 (środa): 13.00 - 14.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 13.00 - 14.00
- 15.02.2017 (środa): 13.00 - 14.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 13.00 - 14.00
mgr Anna JABŁOŃSKA - starszy wykładowca - pok. 301 , tel. 71 375 2743
- 6.02.2017 (poniedziałek): 12.00 - 13.00
- 9.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 15.02.2017 (środa): 12.00 - 13.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
mgr Ewa JANKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 13.02.2017 (poniedziałek): 14.00 - 15.00
- 15.02.2017 (środa): 14.00 - 15.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 14.00 - 15.00
mgr Marta JARZEMBOWSKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- zwolnienie lekarskie.
mgr Marek KĘDZIERSKI - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 8.02.2017 (środa): 9.00 - 10.00
- 10.02.2017 (piątek): 9.00 - 10.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00
- 14.02.2017 (wtorek): 9.00 - 10.00
- 17.02.2017 (piątek): 8.00 - 9.00
mgr Robert KIELAWSKI → mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI
mgr Elżbieta KŁÓSEK - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 6.02.2017 (poniedziałek): 13.00 - 14.00
- 8.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 15.02.2017 (środa): 12.00 - 13.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
dr Aleksandra KNAPIK - lektor - pok. 301,tel. 71 375 2743
- 6.02.2017 (poniedziałek): 17.00 - 18.00
- 8.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 17.00 - 18.00
- 15.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 17.00 - 18.00
mgr Lidia KONIECZKA - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 8.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 10.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
- urlop: 13.02.2017 -17.02.2016
- 21.02.2017 (wtorek): 12.00 - 13.00
Z-ca kierownika SPNJO - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students - pok. 103, tel. 71 375 2362
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 8.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00 (ODWOŁANE)
- 15.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
mgr Grzegorz KOTECKI - wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 8.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 10.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
- 15.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 17.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
mgr Gabriela KRAJEWSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop macierzyński
mgr Monika KRZEMIEŃ - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 6.02.2017 (poniedziałek): 12.00 - 13.00
- 8.02.2017 (środa): 12.00 - 13.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 15.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
mgr Ewa KUŹBIK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 8.02.2017 (środa): 9.00 - 10.00
- 9.02.2017 (czwartek): 9.00 - 10.00
- 14.02.2017 (wtorek): 13.00 - 14.00
- 17.02.2017 (piątek): 9.30 - 10.30
mgr Hanna ŁUKASZEWICZ-GULANOWSKA - starszy wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 8.02.2017 (środa): 13.00 - 14.00
- 10.02.2017 (piątek): 12.00 - 13.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 12.00 - 13.00
- 15.02.2017 (środa): 12.00 - 13.00
mgr Karolina MAŃCZYK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 6.02.2017 (poniedziałek): 8.00 - 9.00
- 8.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 8.00 - 9.00
- 14.02.2017 (wtorek): 8.00 - 9.00
- urlop: 15.02.2017 -21.02.2017
Kierownik SPNJO - mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 03, tel. 71 375 2231
- 7.02.2017 (wtorek): 13.00 - 14.00
- 9.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- urlop: 13.02.2017 - 17.02.2017
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
mgr Małgorzata MĄCZKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- urlop wychowawczy
mgr Marcin ORSZULAK - lektor - pok. 301,tel. 71 375 2743
- 8.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 10.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
- 15.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 17.02.2017 (piątek): 9.00 - 10.00
- urlop: 20.02.2017 (poniedziałek)
mgr Renata OSIŃSKA - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 9.02.2017 (czwartek): 14.00 - 15.00
- 14.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 21.02.2017 (wtorek): 15.00 - 16.00
mgr Agnieszka PĘCIKIEWICZ - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 6.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 9.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- urlop: 14.02.2017 -17.02.2017
- 21.02.2017 (wtorek): 11.00 - 12.00
mgr Anna PIOTROWSKA - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 6.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00
- 10.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 14.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 14.00 - 15.00
mgr Maja PODOLSKA - wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 8.02.2017 (środa): 17.00 - 18.00
- 9.02.2017 (czwartek): 15.00 - 16.00
- 15.02.2017 (środa): 17.00 - 18.00
- 16.02.2017 (czwartek): 15.00 - 16.00
mgr Maria POLKOWSKA-ZIELIŃSKA - starszy wykładowca - pok. 301,tel. 71 375 2743
- 6.02.2017 (poniedziałek): 8.00 - 9.00
- 9.02.2017 (czwartek): 8.00 - 9.00
- urlop: 13.02.2017 - 17.02.2017
- 21.02.2017 (wtorek): 8.00 - 9.00
mgr Katarzyna POTOCKA-BRYGIER - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 8.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 10.02.2017 (piątek): 12.00 - 13.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 13.00 - 14.00
- urlop: 15.02.2017 - 17.20.2017
- 21.02.2017 (wtorek): 17.00 - 18.00
mgr Agnieszka POZNAŃSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop wychowawczy
mgr Paulina PYTLAK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 6.02.2017 - 21.02.2017 urlop wypoczynkowy
mgr Anna RAJKOWSKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 7.02.2017 (wtorek): 15.00 - 16.00
- 9.02.2017 (czwartek): 15.00 - 16.00
- 14.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 9.02.2017 (czwartek): 8.00 - 9.00
- 14.02.2017 (wtorek): 15.00 - 16.00
- 21.02.2017 (wtorek): 15.00 - 16.00
dr Agnieszka ROZENKIEWICZ - lektor - pok. 301,tel. 71 375 2743
-
mgr Anna RZEPIAK - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop macierzyński
mgr Katarzyna RZEPKA - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 6.02.2017 (poniedziałek): 14.00 - 15.00
- 10.02.2017 (piątek): 9.00 - 10.00
- 14.02.2017 (wtorek): 11.00 - 12.00
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
mgr Anna SANKOWSKA-PINKOSZ - wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 8.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
mgr Tomasz STOKŁOSA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 9.02.2017 (czwartek): 13.00 - 14.00
- 14.02.2017 (wtorek): 16.00 - 17.00
- 21.02.2017 (wtorek): 13.00 - 14.00
mgr Hanna SZELACHOWSKA - lektor - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 6.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 9.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00 oraz 11.00 - 12.00
- urlop: 13.02.2017 - 20.02.2017
- 21.02.2017 (wtorek): 13.00 - 14.00
mgr Anna ŚWIDERSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop macierzyński
mgr Magdalena TERECHA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 6.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00
- 8.02.2017 (środa): 12.00 - 13.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 15.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- urlop: 16.02.2017 - 17.02.2017
dr Magdalena URBANIAK - lektor - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 8.02.2017 (środa): 13.00 - 14.00
- 9.02.2017 (czwartek): 13.00 - 14.00
- 21.02.2017 (wtorek): 12.00 - 13.00
mgr Grażyna WIŃSKA - wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 10.02.2017 (piątek): 11.00 - 12.00
- 14.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
mgr Maria WITKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 6.02.2017 (poniedziałek): 17.00 - 18.00
- 10.02.2017 (piątek): 15.00 - 16.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 17.00 - 18.00
- 21.02.2017 (wtorek): 16.00 - 17.00
mgr Monika WOJNOWSKA-MALCEWICZ - starszy wykładowca - pok. 302,tel. 71 375 2644
- 6.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00
- 9.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00
- 21.02.2017 (wtorek): 11.00 - 12.00
mgr Aleksandra WÓJCIK - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 6.02.2017 (poniedziałek): 12.00 - 13.00
- 8.02.2017 (środa): 12.00 - 13.00 oraz 13.00 - 14.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 12.00 - 13.00
- 14.02.2017 - 17.02.2017
- 20.02.2017 (poniedziałek): 12.00 - 13.00
mgr Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - lektor - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 9.02.2017 (czwartek): 8.00 - 9.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- urlop: 15.02.2017 - 17.02.2017
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 8.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 10.02.2017 (piątek): 8.00 - 9.00
- 14.02.2017 (wtorek): 9.00 - 10.00
- 16.02.2017 (czwartek): 9.00 - 10.00

 

Powrót do początku strony

Zespół lektorów języka niemieckiego

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl
(numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Dorota SNOCH - starszy wykładowca - pok. 203, tel. 71 375 2643
- 7.02.2017 (wtorek): 8.00 - 9.00
- 9.02.2017 (czwartek): 9.00 - 10.00
- 15.02.2017 (środa): 9.00 - 10.00
- 21.02.2017 (wtorek): 8.00 - 9.00

 

mgr Marzenna BACHORZ-BARCIK - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 10.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 17.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
mgr Anna BIELECKA - wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 7.02.2017 (wtorek): 12.45 - 13.45
- 9.02.2017 (czwartek): 14.45 - 15.45
- 14.02.2017 (wtorek): 12.45 - 13.45
- 16.02.2017 (czwartek): 14.45 - 15.45
- 21.02.2017 (wtorek): 12.45 - 13.45
mgr Alicja BRZEZIŃSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- urlop zdrowotny
mgr Zbigniew GDOWSKI - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 6.02.2017 (poniedziałek): 14.00 - 15.00
- 8.02.2017 (środa): 14.00 - 15.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 14.00 - 15.00
- 15.02.2017 (środa): 14.00 - 15.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 14.00 - 15.00
mgr Beata HORNUNG-GENEJA - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 6.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 8.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
mgr Elżbieta JERUSEL - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 6.02.2017 (poniedziałek): 12.15 - 13.15
- 8.02.2017 (środa): 13.15 - 14.15
- 13.02.2017 (poniedziałek): 12.15 - 13.15
- 15.02.2017 (środa): 13.15 - 14.15
- 20.02.2017 (poniedziałek): 12.15 - 13.15
mgr Agata KASZEWSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 8.02.2017 (środa): 14.00 - 15.00
- 14.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 15.02.2017 (środa): 14.00 - 15.00
- 21.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ - starszy wykładowca - 202, tel. 71 375 2651
- 6.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 8.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 15.02.2017 (środa): 11.00 - 12.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 9.45 - 10.45
mgr Janusz MURCZKIEWICZ - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 8.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 15.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
mgr Beata MUSZYŃSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- 6.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 9.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
mgr Teresa RUKASZ - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- 8.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 10.02.2017 (piątek): 8.00 - 9.00
- 15.02.2017 (środa): 8.00 - 9.00
- 17.02.2017 (piątek): 8.00 - 9.00
mgr Jolanta STYPUŁKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 201,tel. 71 375 2756
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 9.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00

 

Powrót do początku strony

Zespół lektorów języków romańskich

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl
(numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA - wykładowca - j. francuski, pok. 101, tel. 71 375 2754
- 7.02.2017 (wtorek): 12.30 - 13.30
- 9.02.2017 (czwartek): 9.00 - 10.00
- 14.02.2017 (wtorek): 9.00 - 10.00
- 16.02.2017 (czwartek): 9.00 - 10.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 9.00 - 10.00

 

mgr Agnieszka KOROBCZAK-DOMINGUEZ - wykładowca - j. hiszpański, pok. 101, tel. 71 375 2754
- 6.02.2017 (poniedziałek): 11.30 - 12.30
- 9.02.2017 (czwartek): 11.30 - 12.30
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.30 - 12.30
- 14.02.2017 (wtorek): 11.30 - 12.30
- 16.02.2017 (czwartek): 11.30 - 12.30
- 21.02.2017 (wtorek): 12.30 - 13.30
mgr Joanna KOTECKA - wykładowca - j. francuski, j. włoski, pok. 101, tel. 71 375 2754
- 8.02.2017 (środa): 16.00 - 17.00
- 10.02.2017 (piątek): 15.00 - 16.00
- 15.02.2017 (środa): 16.00 - 17.00
- 17.02.2017 (piątek): 15.00 - 16.00
mgr Iwona NOWICKA - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 102, tel. 71 375 2517
- 7.02.2017 (wtorek): 14.00 - 15.00
- 9.02.2017 (czwartek): 13.30 - 14.30
- 11.02.2017 (sobota): 10.00 - 11.00
- 14.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 21.02.2017 (wtorek): 10.00 - 11.00
- 23.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
mgr Izabela PONULAK - wykładowca - j. hiszpański, pok. 101, tel. 71 375 2754
- 6.02.2017 (poniedziałek): 15.15 - 16.15
- 7.02.2017 (wtorek): 16.35 - 17.35
- 13.02.2017 (poniedziałek): 15.15 - 16.15
- 14.02.2017 (wtorek): 16.35 - 17.35
- 20.02.2017 (poniedziałek): 15.15 - 16.15
- 21.02.2017 (wtorek): 16.35 - 17.35
mgr Elżbieta WOJTASZAK - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski. pok. 101, tel. 71 375 2754
- 7.02.2017 (wtorek): 15.00 - 16.00
- 9.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- 14.02.2017 (wtorek): 15.00 - 16.00
- 16.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- 21.02.2017 (wtorek): 15.00 - 16.00

 

Powrót do początku strony

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl
(numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 7.02.2017 (wtorek): 7.45 - 8.45
- 9.02.2017 (czwartek): 7.45 - 8.45
- 14.02.2017 (wtorek): 7.45 - 8.45
- 16.02.2017 (czwartek): 7.45 - 8.45
- 21.02.2017 (wtorek): 7.45 - 8.45

Języki klasyczne

mgr Izabela BARNAT - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 6.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00 (Inst. Fil. Rom., s. 02)
- 9.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00 (Inst. Fil. Rom., s. 02)
- 13.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00 (Inst. Fil. Rom., s. 02)
- 16.02.2017 (czwartek): 10.00 - 11.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 10.00 - 11.00
mgr Aleksandra KRAJCZYK - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 6.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 9.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- 13.02.2017 (poniedziałek): 11.00 - 12.00
- 16.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- 20.02.2017 (poniedziałek): 11.30 - 12.30
mgr Dorota KUBICA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 6.02.2017 (poniedziałek): 8.30 - 9.30
- 8.02.2017 (środa): 8.30 - 9.30
- 13.02.2017 (poniedziałek): 8.30 - 9.30
- 15.02.2017 (środa): 8.30 - 9.30
- 20.02.2017 (poniedziałek): 8.30 - 9.30
mgr Lucja ŁUNIEWSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 8.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 10.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
- 15.02.2017 (środa): 10.00 - 11.00
- 17.02.2017 (piątek): 10.00 - 11.00
mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 7.02.2017 (wtorek): 7.45 - 8.45
- 9.02.2017 (czwartek): 7.45 - 8.45
- 14.02.2017 (wtorek): 7.45 - 8.45
- 16.02.2017 (czwartek): 7.45 - 8.45
- 21.02.2017 (wtorek): 7.45 - 8.45

Język rosyjski

mgr Alina DAMS - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- 7.02.2017 (wtorek): 11.00 - 12.00
- 9.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- 14.02.2017 (wtorek): 11.00 - 12.00
- 16.02.2017 (czwartek): 11.00 - 12.00
- 21.02.2017 (wtorek): 11.00 - 12.00
mgr Wanda HUDYMA-LEWANDOWSKA - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- 8.02.2017 (środa): 15.00 - 16.00
- 9.02.2017 (czwartek): 15.00 - 16.00
- 15.02.2017 (środa): 15.00 - 16.00
- 16.02.2017 (czwartek): 15.00 - 16.00
mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca, Koordynator języka rosyjskiego - pok. 304, tel. 71 375 2742
- 7.02.2017 (wtorek): 12.00 - 13.00
- 9.02.2017 (czwartek): 12.00 - 13.00
- 14.02.2017 (wtorek): 12.00 - 13.00
- 16.02.2017 (czwartek): 12.00 - 13.00
- 21.02.2017 (wtorek): 17.00 - 18.00

 

Powrót do początku strony