Konsultacje

Konsultacje lektorów w semestrze letnim 2016/2017 - sesja egzaminacyjna: 19.06.2017 - 30.06.2017

Zaktualizowane 23.06.2017

 

Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)


WPIS DO INDEKSU

I. Studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się po wpis z egzaminu (na kartę egzaminacyjną i z przodu indeksu) do lektorów, którzy przeprowadzili egzamin (patrz-wpis w indeksie na str.78-79).

 

II. W przypadku, gdy:

 1. student został zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu,
 2. ocena z egzaminu została przepisana z innego kierunku lub innej uczelni,
 3. lektor, który przeprowadził egzamin nie jest już pracownikiem SPNJO,
 4. lektor, który przeprowadził egzamin przebywa na zwolnieniu lub urlopie (macierzyńskim, wychowawczym czy zdrowotnym),
 • studenci zgłaszają się do:
  • język angielski - mgr Lidii Janoty
  • język angielski - mgr Justyny Urbańskiej-Ratajczak
  • język niemiecki - mgr Doroty Snoch
  • języki romańskie - mgr Katarzyny Działoszyńskiej
  • język rosyjski - mgr Wandy Męcińskiej-Kiedroń
  • języki klasyczne - mgr Beaty Machalskiej

Kierownictwo SPNJO

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik SPNJO / Director of FLC - mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 03, tel. 71 375 2231
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 11.00 - 12.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
Z-ca kierownika SPNJO / Vice Director of FLC (co-ordinator for Erasmus in FLC) - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students - pok. 103, tel. 71 375 2362
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 9.30 - 10.30
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 11.00 - 12.00
Z-ca kierownika SPNJO / Vice Director of FLC - mgr Iwona NOWICKA - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 102, tel. 71 375 2517
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 13.00 - 14.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 24.06.2017 (sobota / Saturday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00

 

Powrót do początku strony / Back to top

Zespół lektorów języka angielskiego / English Section

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu / Head of English Section - mgr Lidia JANOTA - starszy wykładowca - studia stacjonarne - pok. 303, tel. 71 375 2755
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
Kierownik zespołu / Head of English Section - mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 303, tel. 71 375 2755
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00

 

mgr Marzena ADAMUS - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 17.00 - 18.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 17.00 - 18.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 8.00 - 9.00
mgr Hanna BABAROWSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
-
mgr Katarzyna BANACH - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 17.00 - 18.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 17.00 - 18.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 17.00 - 18.00
mgr Agnieszka BIERNACKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
mgr Katarzyna BŁASZAK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- urlop macierzyński
mgr Izabela BOJARSKA - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 14.00 - 15.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 14.00 - 15.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 14.00 - 15.00
mgr Marcin BORONOWSKI - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 14.00 - 15.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 14.00 - 15.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 14.00 - 15.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 14.00 - 15.00
mgr Beata BUDA - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 15.00 - 16.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 15.00 - 16.00
mgr Marzena BURZYŃSKA - wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 8.00 - 9.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 8.00 - 9.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 8.00 - 9.00
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 8.00 - 9.00
mgr Urszula BYRA-MARCINIAK - lektor - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 14.00 - 15.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 14.00 - 15.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 9.00 - 10.00
mgr Irena CESARZ - starszy wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
-
mgr Ewa CHARATONIK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 8.00 - 9.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
mgr Magdalena CHRZANOWSKA - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 13.00 - 14.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 8.00 - 9.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 14.00 - 15.00
mgr Katarzyna DARMAS - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
-
mgr Barbara DUBIŃSKA-SOŁTYS - starszy wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 9.00 - 10.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 9.00 - 10.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 9.00 - 10.00
mgr Małgorzata GAŁUSZEWSKA - starszy wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 10.00 - 11.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 10.00 - 11.00
mgr Weronika GOŁĘBIEWICZ - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 9.00 - 10.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 8.00 - 9.00
mgr Anna GREBLICKA-KOWALSKA - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 16.00 - 17.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 16.00 - 17.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 9.00 - 10.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
mgr Joanna GRZEGORCZYK - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 11.00 - 12.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 11.00 - 12.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
mgr Anna JABŁOŃSKA - starszy wykładowca - pok. 301 , tel. 71 375 2743
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 14.00 - 15.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
mgr Ewa JANKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 13.00 - 14.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
mgr Marta JARZEMBOWSKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- zwolnienie lekarskie.
mgr Marek KĘDZIERSKI - wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 13.00 - 14.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 9.00 - 10.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 9.00 - 10.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 9.00 - 10.00
mgr Robert KIELAWSKI → mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI
mgr Elżbieta KŁÓSEK - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 13.00 - 14.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 16.00 - 17.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
dr Aleksandra KNAPIK - lektor - pok. 301,tel. 71 375 2743
-
mgr Lidia KONIECZKA - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 15.00 - 16.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 14.00 - 15.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 12.00 - 13.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Elżbieta KOPEĆ - z-ca kierownika SPNJO / Vice Director of FLC (co-ordinator for Erasmus in FLC) - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students - pok. 103, tel. 71 375 2362
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 9.30 - 10.30
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 11.00 - 12.00
mgr Grzegorz KOTECKI - wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 12.00 - 13.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 15.00 - 16.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
mgr Gabriela KRAJEWSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop macierzyński
mgr Monika KRZEMIEŃ - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 9.00 - 10.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 15.00 - 16.00
mgr Ewa KUŹBIK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Beata ŁAZARSKA - lektor - pok. 301, tel. 71 375 2743
-
mgr Hanna ŁUKASZEWICZ-GULANOWSKA - starszy wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 15.00 - 16.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 14.00 - 15.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 13.00 - 14.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 13.00 - 14.00
mgr Karolina MAŃCZYK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 8.00 - 9.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 8.00 - 9.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
mgr Aleksandra MATKOWSKA - kierownik SPNJO / Director of FLC - starszy wykładowca - pok. 03, tel. 71 375 2231
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 11.00 - 12.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Małgorzata MĄCZKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- urlop wychowawczy
mgr Marcin ORSZULAK - lektor - pok. 301,tel. 71 375 2743
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 17.00 - 18.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 17.00 - 18.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 15.00 - 16.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
mgr Renata OSIŃSKA - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 13.00 - 14.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 15.00 - 16.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 15.00 - 16.00
mgr Agnieszka PĘCIKIEWICZ - starszy wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Anna PIOTROWSKA - lektor - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 9.00 - 10.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
mgr Maja PODOLSKA - wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 15.00 - 16.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 16.00 - 17.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 15.00 - 16.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 15.00 - 16.00
mgr Maria POLKOWSKA-ZIELIŃSKA - starszy wykładowca - pok. 301,tel. 71 375 2743
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 8.00 - 9.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 13.00 - 14.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
mgr Katarzyna POTOCKA-BRYGIER - starszy wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 14.00 - 15.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 13.00 - 14.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 13.00 - 14.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 9.00 - 10.00
mgr Agnieszka POZNAŃSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop wychowawczy
mgr Paulina PYTLAK - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- urlop
mgr Anna RAJKOWSKA - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 15.00 - 16.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 8.00 - 9.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI - lektor - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 9.00 - 10.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 9.00 - 10.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 9.00 - 10.00
mgr Anna RZEPIAK - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop macierzyński
mgr Katarzyna RZEPKA - starszy wykładowca - pok. 305, tel. 71 375 2746
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Anna SANKOWSKA-PINKOSZ - wykładowca - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 8.00 - 9.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 13.00 - 14.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 13.00 - 14.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 14.00 - 15.00
mgr Tomasz STOKŁOSA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 13.00 - 14.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 17.00 - 18.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 13.00 - 14.00
mgr Hanna SZELACHOWSKA - lektor - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 13.00 - 14.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 12.00 - 13.00
mgr Anna ŚWIDERSKA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- urlop macierzyński
mgr Magdalena TERECHA - lektor - pok. 401, tel. 71 375 2844
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
dr Magdalena URBANIAK - lektor - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 12.00 - 13.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Grażyna WIŃSKA - wykładowca - pok. 301, tel. 71 375 2743
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 14.00 - 15.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 9.00 - 10.00
mgr Maria WITKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 07, tel. 71 375 2642
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 17.00 - 18.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 17.00 - 18.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 17.00 - 18.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 17.00 - 18.00
mgr Monika WOJNOWSKA-MALCEWICZ - starszy wykładowca - pok. 302,tel. 71 375 2644
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 11.00 - 12.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
mgr Aleksandra WÓJCIK - wykładowca - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 12.00 - 13.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 10.00 - 11.00
mgr Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - lektor - pok. 402, tel. 71 375 2757
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 12.00 - 13.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - wykładowca - pok. 302, tel. 71 375 2644
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 13.00 - 14.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 16.00 - 17.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 16.00 - 17.00

 

Powrót do początku strony / Back to top

Zespół lektorów języka niemieckiego / German Section

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu / Head of German Section - mgr Dorota SNOCH - starszy wykładowca - pok. 203, tel. 71 375 2643
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 9.00 - 10.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 9.00 - 10.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 9.00 - 10.00

 

mgr Marzenna BACHORZ-BARCIK - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 12.00 - 13.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 12.00 - 13.00
- 26.06.2017 - 30.06.2017 urlop szkoleniowy
mgr Anna BIELECKA - wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 12.45 - 13.45
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 14.45 - 15.45
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 12.45 - 13.45
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 14.45 - 15.45
mgr Alicja BRZEZIŃSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- urlop zdrowotny do 30.06.2017
mgr Zbigniew GDOWSKI - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 14.00 - 15.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 14.00 - 15.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 14.00 - 15.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 14.00 - 15.00
mgr Beata HORNUNG-GENEJA - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 14.00 - 15.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 14.00 - 15.00
- 26.06.2017 - 30.06.2017 urlop szkoleniowy
mgr Elżbieta JERUSEL - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 16.00 - 17.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 17.00 - 18.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 16.00 - 17.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 17.00 - 18.00
mgr Agata KASZEWSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 13.30 - 14.30
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 13.30 - 14.30
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 13.30 - 14.30
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 13.30 - 14.30
mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ - starszy wykładowca - 202, tel. 71 375 2651
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00 (konsultacje odwołane)
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00 (konsultacje odwołane)
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
mgr Janusz MURCZKIEWICZ - starszy wykładowca - pok. 202, tel. 71 375 2651
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Beata MUSZYŃSKA - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 12.15 - 13.15
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 12.15 - 13.15
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 12.15 - 13.15
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 12.15 - 13.15
mgr Teresa RUKASZ - starszy wykładowca - pok. 201, tel. 71 375 2756
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 10.30 - 11.30
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.30 - 9.30
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 10.30 - 11.30
mgr Jolanta STYPUŁKOWSKA - starszy wykładowca - pok. 201,tel. 71 375 2756
- 19.06.2017 - 23.06.2017 urlop szkoleniowy
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00

 

Powrót do początku strony / Back to top

Zespół lektorów języków romańskich / French, Italian & Spanish Section

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu / Head of French, Italian & Spanish Section - mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA - wykładowca - j. francuski, pok. 101, tel. 71 375 2754
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00

 

mgr Agnieszka KOROBCZAK-DOMINGUEZ - wykładowca - j. hiszpański, pok. 101, tel. 71 375 2754
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 13.15 - 14.15
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 13.45 - 14.45
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 13.15 - 14.15
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 12.30 - 13.30
mgr Joanna KOTECKA - wykładowca - j. francuski, j. włoski, pok. 101, tel. 71 375 2754
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 16.00 - 17.00
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 15.00 - 16.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 16.00 - 17.00
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 15.00 - 16.00
mgr Iwona NOWICKA - z-ca kierownika SPNJO / Vice Director of FLC - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - pok. 102, tel. 71 375 2517
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 13.00 - 14.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 24.06.2017 (sobota / Saturday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Izabela PONULAK - wykładowca - j. hiszpański, pok. 101, tel. 71 375 2754
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 15.15 - 16.15
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 14.00 - 15.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 15.15 - 16.15
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 14.00 - 15.00
mgr Elżbieta WOJTASZAK - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski. pok. 101, tel. 71 375 2754
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 14.30 - 15.30
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 14.30 - 15.30
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 14.30 - 15.30
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 14.30 - 15.30

 

Powrót do początku strony / Back to top

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego / Classical & Russian Section

Jeśli nie podano inaczej konsultacje odbywają się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)

Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.

Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu / Head of Classical & Russian Section - mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00

Języki klasyczne / Classical Languages

mgr Izabela BARNAT - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00 (s. 02, SPNJO, pl. Nankiera 2/3)
- 23.06.2017 (piątek / Friday): 8.45 - 9.45 (s. 02, SPNJO, pl. Nankiera 2/3)
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 9.00 - 10.00 (s. 02, SPNJO, pl. Nankiera 2/3)
- 30.06.2017 (piątek / Friday): 9.00 - 10.00 (s. 2.4, Inst. Fil. Rom., pl. Nankiera 4)
mgr Aleksandra KRAJCZYK - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 11.00 - 12.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 11.00 - 12.00
mgr Dorota KUBICA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 19.06.2017 (poniedziałek / Monday): 8.00 - 9.00
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 9.15 - 10.15
- 26.06.2017 (poniedziałek / Monday): 8.00 - 9.00
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 9.15 - 10.15
mgr Lucja ŁUNIEWSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 11.00 - 12.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 11.00 - 12.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 11.00 - 12.00
mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca - pok. 403, tel. 71 375 2758
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 8.00 - 9.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 8.00 - 9.00

Język rosyjski / Russian Language

mgr Alina DAMS - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 10.00 - 11.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 10.00 - 11.00
mgr Wanda HUDYMA-LEWANDOWSKA - starszy wykładowca - pok. 304, tel. 71 375 2742
- 21.06.2017 (środa / Wednesday): 15.15 - 16.15
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 15.15 - 16.15
- 28.06.2017 (środa / Wednesday): 15.15 - 16.15
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 15.15 - 16.15
mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca, Koordynator języka rosyjskiego - pok. 304, tel. 71 375 2742
- 20.06.2017 (wtorek / Tuesday): 12.00 - 13.00
- 22.06.2017 (czwartek / Thursday): 12.00 - 13.00
- 27.06.2017 (wtorek / Tuesday): 12.00 - 13.00
- 29.06.2017 (czwartek / Thursday): 12.00 - 13.00

 

Powrót do początku strony / Back to top