Nr konta

Płatności za powtarzanie lektoratu lub dodatkowe godziny studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są naliczane w systemie USOS.