Opłaty za zajęcia i egzaminy

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA I EGZAMINY Z JĘZYKA OBCEGO

W przypadku studentów studiów stacjonarnych:

  • 360 zł - , za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce (60 godzin w semestrze),

  • 360,00 zł; - po wykorzystaniu limitu godzin (60 godzin w semestrze),

  • 180,00 zł; - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce języka; łacińskiego (30 godzin w semestrze),

  • 250,00; zł; - za; przeprowadzenie egzaminu z języka obcego, który nie jest objęty;programem studiów.

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych:

  • 240,00 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (40 godzin w semestrze),

  • 180 zł- za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (30 godzin w semestrze),

  • 120 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (20 godzin w semestrze).