Polscy studenci

Rozmowa kwalifikująca z języka obcego na poziomie B2 (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) dla studentów ubiegających się o stypendium Erasmus odbędzie się w budynku SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie).

 • I termin - 01.12.2017 ( piątek ) od godz. 16.00
 • II termin - 19.01.2018 ( piątek ) od godz. 16.00

Zapisy na rozmowę prowadzone będą w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, pok.03 , pl.Nankiera 2/3 w godz.10.00 -14.00:

 • na I termin 01.12.2017: od wtorku 21.11.2017 do wtorku 28.11.2017 do godz. 14.00;
  • lista kandydatów z podziałem na godziny pojawi się 30.11.2017 (czwartek) tutaj, w zakładce Exchange Programmes / Polscy studenci, na stronie internetowej Studium www.spnjo.uni.wroc.pl.
  • W przypadku rezygnacji z terminu należy zawiadomić Sekretariat SPNJO do środy 29.11.2017 do godz. 14.00.
 • na II termin 19.01.2018: od wtorku 09.01.2018 do wtorku 16.01.2018 do godz. 14.00;
  • lista kandydatów z podziałem na godziny pojawi się 18.01.2018 (czwartek) tutaj, w zakładce Exchange Programmes / Polscy studenci, na stronie internetowej Studium www.spnjo.uni.wroc.pl.
  • W przypadku rezygnacji z terminu należy zawiadomić Sekretariat SPNJO do środy 17.01.2018 do godz. 14.00.

Istnieje możliwość zapisu telefonicznego: tel. 71 375 2698 lub drogą mailową na adres: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl .

Maile przysłane po terminie zapisów nie będą brane pod uwagę.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z opisem rozmowy i warunkami zwolnienia, które są podane poniżej.


Rozmowa kwalifikująca z języka obcego na poziomie B2 (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski i włoski) dla studentów ubiegających się o stypendium Erasmus:

 • Wynik tej rozmowy nie jest równoznaczny ze zdaniem egzaminu na poziomie B2.
 • Pozytywny wynik rozmowy nie jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o biegłości językowej na poziomie B2.
 • Rozmowa jest przeprowadzana na potrzeby komisji rekrutacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • W przypadku, gdy zagraniczny uniwersytet zwróci się do studenta z prośbą o poświadczenie biegłości językowej w 4 sprawnościach ( mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie ), zaświadczenie nie będzie mogło być wydane na podstawie wyniku rozmowy kwalifikującej, lecz jedynie na podstawie wyniku egzaminu zdanego na poziomie B2.
 • Czas trwania rozmowy : 30 minut w tym 15 minut na przygotowanie i 15 minut rozmowa z lektorem.

Rozmowa kwalifikująca składa trzech etapów:

 • charakterystyka kierunku studiów; oczekiwania związane z wyjazdem na stypendium,
 • streszczenie artykułu związanego z kierunkiem studiów (student otrzymuje artykuł od lektora),
 • reakcje językowe (sytuacja nakreślona jest w języku polskim, student musi odpowiednio zareagować w języku obcym).

Warunki zwolnienia z rozmowy kwalifikującej

 1. Studenci, którzy posiadają certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższym są zwolnieni z rozmowy kwalifikującej pod warunkiem, że w Sekretariacie SPNJO (pl. Nankiera 2/3 , pok. 03) okażą oryginał certyfikatu – prosimy zgłaszać się w terminach zapisów.
 2. Studenci, którzy zdali egzamin w SPNJO na poziomie B2 I (ocena na zaświadczeniu będzie pół stopnia niższa) i na poziomie B2 II są zwolnieni z rozmowy kwalifikującej.
  • Studenci proszeni są o zgłoszenie się (z indeksem, jeżeli posiadają) do Sekretariatu SPNJO (pl. Nankiera 2/3 , pok. 03) w terminach zapisów.

Nazwiska studentów zwolnionych z rozmowy i oceny z egzaminu lub wystawione na podstawie certyfikatu zostaną umieszczone na zbiorczym protokole i przesłane koordynatorom.

Powrót do początku strony