Studenci stacjonarni I rok - 2018/2019

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego.
  Język wybrany staje się językiem obowiązkowym.
  • na studiach I stopnia na poziomie B2 II
  • na studiach II stopnia na poziomie B2+,
  • na studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2+.
 2. Studentom studiów stacjonarnych przysługuje następujący limit godzin:
  • na studiach I stopnia 180 godzin,
  • na studiach II stopnia 60 godzin,
  • na studiach jednolitych magisterskich 240 godzin.
 3. Zajęcia z języka obowiązkowego prowadzone są przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studium oferuje naukę następujących języków nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
 4. Nauczanie języków obcych odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Szczegółowe informacje dotyczące programów i wymogów na poszczególnych poziomach znajdują się na stronie Studium.
 5. Student powinien wybrać z oferty Studium język, który zna najlepiej, ponieważ lektoraty języka obowiązkowego rozpoczynają się na poziomie B1.
 6. Student jest zobowiązany do kontynuowania nauki języka, który wybrał. Zmiana języka w trakcie nauki nie jest możliwa.
 7. W celu określenia poziomu znajomości języka, studenci zobowiązani są do napisania testu kwalifikacyjnego w czasie dni adaptacyjnych (zob. informacje dla poszczególnych kierunków):
  • jeżeli student zakwalifikuje się niżej niż początkowy poziom lektoratu, czyli poziom B1, jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie,
  • jeżeli student zakwalifikuje się na poziom wyższy niż poziom B1 (B2I lub B2II), zaczyna lektorat od poziomu, na który się zakwalifikował,
  • student, który zakwalifikuje się na poziom C1 I może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie, ale jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego na wymaganym poziomie (B2II).
  • UWAGA: wynik testu kwalifikacyjnego jest ważny trzy semestry.
 8. Na studiach II stopnia zajęcia prowadzone są na poziomie B2+, który wprowadza elementy języka specjalistycznego i akademickiego (studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych - zob. INFORMACJA).
 9. Na studiach jednolitych magisterskich po zdaniu egzaminu na poziomie B2 II, studentów obowiązuje kontynuacja lektoratu z wybranego języka na poziomie B2+.
 10. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium certyfikatów - Zwolnienia z lektoratu.
 11. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeżeli zdał egzamin na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim oraz student, który zdał egzamin na poziomie B2 na innej uczelni ( ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego )
 12. Student, który uzyskał na innym kierunku na UWr zaliczenie poziomu B1 ( B2 I ) może kontynuować naukę na poziomie B2 I ( B2 II) bez konieczności przystępowania do testu kwalifikacyjnego
 13. Niewykorzystane godziny z limitu bezpłatnych godzin na lektorat języka obcego, student może przeznaczyć na fakultatywną naukę innego języka.
 14. Studentom zwolnionym z lektoratu także przysługuje limit bezpłatnych godzin, studenci mogą fakultatywnie uczęszczać na lektorat innego języka w miarę możliwości organizacyjnych Studium.

 


Informacje dla studentów poszczególnych kierunków

Informacje dla studentów studiów II stopnia zob. INFORMACJA

 


 

Powrót do początku strony

FILOLOGIA POLSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Polskiej zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Angielskiej realizują lektorat języka niemieckiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

Jeżeli studenci zdecydują się na wybór jednego z języków romańskich (język francuski, hiszpański, włoski) lub rosyjskiego przystąpią do testu kwalifikacyjnego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w listopadzie 2018 roku.

Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny).Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

Powrót do początku strony

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Kultury i Praktyki Tekstu zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 14.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. niemiecki - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. francuski - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. hiszpański - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. włoski - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. rosyjski - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Komunikacji Wizerunkowej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 14.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. niemiecki - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. francuski - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. hiszpański - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. włoski - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. rosyjski - s. Wielka Zachodnia ul. F. Joliot-Curie 15

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA CZESKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Czeskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego, zachodniego innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 14.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Germańskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 11.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12
  • j. francuski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA: SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii, Specjalność Filologia Indyjska i Kultura Indii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA KLASYCZNA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Klasycznej zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Klasycznej i Kultury Śródziemnomorskiej zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 4 (semestr letni 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie 2019 roku.

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA: SPECJALNOŚĆ DALEKOWSCHODNIA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii, Specjalność Dalekowschodnia zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

JUDAISTYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Judaistyka są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 11.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

NIDERLANDYSTYKA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Niderlandystyki zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci mogą realizować lektorat języka obcego w SPNJO od pierwszego semestru. Studenci, którzy zdecydują się na uczęszczanie na lektorat w pierwszym i/lub drugim semestrze proszeni są o zapoznanie się z poniższą informacją:

Lektorat rozpoczyna się od poziomu, na który student został zakwalifikowany i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 11.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Rosyjskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego zachodniego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny) lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 14.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Serbskiej i Chorwackiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego zachodniego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 14.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Ukraińskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego zachodniego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny) lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 14.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOLOGIA: SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Filologii: Specjalność Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim przyjęci na studia w roku 2018/2019 mogą fakultatywnie uczęszczać przez dwa semestry na lektorat języka angielskiego na poziomie, na który się zakwalifikują lub na lektorat innego języka w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Lektoraty przewidziane są w semestrze 1 (semestr zimowy 60 godzin) i w semestrze letnim (60 godzin) w roku 2018/2019. Kolejne godziny będą realizowane w Instytucie Filologii Angielskiej.

Studenci zainteresowani uczęszczaniem na lektorat powinni przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez SPNJO w dniach adaptacyjnych.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 14.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10

Powrót do początku strony

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Publikowania Cyfrowego i Sieciowego są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 26.09.2018 o godz. 11.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

MIĘDZYOBSZAROWE STUDIA INDYWIDUALNE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Student ma obowiązek zapisać się na test ze swoim wiodącym kierunkiem.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

ARCHEOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Archeologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Etnologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Dziedzictwa Kultury Materialnej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

HISTORIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Historii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 29.09.2018 o godz. 12.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. Amfiteatr A, ul. Więzienna 12
  • j. niemiecki - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. francuski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. hiszpański - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. włoski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. rosyjski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

HISTORIA SZTUKI

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Historii Sztuki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

KULTUROZNAWSTWO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Kulturoznawstwa są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

MILITARIOZNAWSTWO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Militarioznawstwa są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

MUZYKOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Muzykologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

PEDAGOGIKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Pedagogiki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 29.09.2018 o godz. 12.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. Amfiteatr B, ul. Więzienna 12 i s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. niemiecki - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. francuski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. hiszpański - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. włoski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. rosyjski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Pedagogiki Specjalnej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 29.09.2018 o godz. 12.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. Amfiteatr B, ul. Więzienna 12 i s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. niemiecki - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. francuski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. hiszpański - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. włoski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. rosyjski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

PSYCHOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci studiów stacjonarnych Psychologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 29.09.2018 o godz. 12.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. Amfiteatr A, ul. Więzienna 12
  • j. niemiecki - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. francuski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. hiszpański - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. włoski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26
  • j. rosyjski - s. 418A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Bezpieczeństwa Narodowego są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Dyplomacji Europejskiej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

EUROPEISTYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Europeistyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 28.09.2018 o godz. 11.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 1D, ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

POLITOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Politologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 28.09.2018 o godz. 11.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 1D, ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

FILOZOFIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filozofii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Zarządzania Projektami Społecznymi są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 28.09.2018 o godz. 11.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 1D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 1D, ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

SOCJOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Socjologii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 4 (semestr letni 2019/2020).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie 2019 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Socjologii Ekonomicznej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Socjologii Grup Dyspozycyjnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

PRACA SOCJALNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Pracy Socjalnej zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Stosunków Międzynarodowych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Biologii (wszystkie specjalności),
 • Biologii człowieka,
 • Mikrobiologii,
 • Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym

zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka obcego (język angielski zalecany przez Wydział).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka obcego w marcu – maju 2019 roku.

Studenci którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na podstawie dokumentu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 II honorowanego przez SPNJO i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

BIOTECHNOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Biotechnologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 01.10.2018 o godz. 12.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. Aula 1.03 i 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. niemiecki - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. francuski - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. hiszpański - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. włoski - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. rosyjski - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

BIOTECHNOLOGY

Polscy studenci BIOTECHNOLOGY przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku 2018/2019 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2018/2019).

Studenci zobowiązani są do zaliczenia trzech semestrów (180 godzin) lektoratu języka obcego na dowolnym poziomie oraz zdania egzaminu na tym poziomie.

Studenci mogą zapisać się na lektorat na poziomie A1 I w terminie podanym na stronie SPNJO → zapisy uzupełniające na lektoraty, lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka innego niż angielski.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 01.10.2018 o godz. 12.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. niemiecki - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. francuski - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. hiszpański - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. włoski - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A
  • j. rosyjski - s. Aula 1.05 ul. Joliot-Curie 14A

Powrót do początku strony

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Genetyki i Biologii Eksperymentalnej są zobowiązani wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego poniżej), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka mogą przystąpić do testu z danego języka w poniższym terminie.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 27.09.2018 o godz. 12.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 2D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 2D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 2D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 2D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 2D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 2D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

GEOLOGIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Geologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci którzy wybiorą język angielski jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tego języka na postawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Inżynierii Geologicznej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 27.09.2018 o godz. 9.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

GEOGRAFIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Geografii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 27.09.2018 o godz. 9.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 27.09.2018 o godz. 9.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

TURYSTYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Turystyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 27.09.2018 o godz. 9.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. niemiecki - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. francuski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. hiszpański - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. włoski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
  • j. rosyjski - s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM OCHRONY ŚRODOWISKA

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Ochrony Środowiska zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Zalecany jest język angielski.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego w marcu – maju 2019 roku.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na podstawie dokumentu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 II honorowanego przez SPNJO (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

INFORMATYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Informatyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 01.10.2018 o godz. 10.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. niemiecki - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. francuski - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. hiszpański - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. włoski - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. rosyjski - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

MATEMATYKA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Matematyki są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II.

 • Studenci ze specjalnością Matematyka nauczycielska - język angielski lub niemiecki na poziomie B2.
 • Studenci z określoną specjalnością - język angielski na poziomie B2.
 • Studenci bez specjalności - dowolny język nowożytny na poziomie B2.

Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.

Wykaz certyfikatów zwalniających

Powrót do początku strony

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Indywidualnych Studiów Informatyczno-Matematycznych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 • Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny pod adresem https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE
  • w terminie od 10.09.2018 do 24.09.2018 do godz. 23.59.
 • Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 01.10.2018 o godz. 10.00
 • Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.
 • Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
  • j. angielski - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. niemiecki - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. francuski - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. hiszpański - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. włoski - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15
  • j. rosyjski - s. 25, ul. F. Joliot-Curie 15

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
 • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 5 do 30 listopada 2018 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl (link również w Aktualnościach pod hasłem LOGOWANIE

 • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
  • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
  • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

ADMINISTRACJA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020).

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • lub wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na postawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

EKONOMIA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Ekonomii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych Ekonomii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:

Powrót do początku strony

PRAWO

Studenci I roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 5 (semestr zimowy 2020/2021).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu 2020 roku.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • bądź wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na postawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

WYDZIAŁ FIZYKI i ASTRONOMII

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziale Fizyki i Astronomii zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci którzy:

 • wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy,
 • wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2 (→ wykaz certyfikatów zwalniających) i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Studia stacjonarne.

Powrót do początku strony

WYDZIAŁ CHEMII z wyjątkiem kierunku Chemia Medyczna

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Chemii oraz Chemii i toksykologii sądowej powinni wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, niemiecki) na poziomie B2 II.

Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego.

Studenci, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020)

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce:

Powrót do początku strony

CHEMIA MEDYCZNA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Chemia Medyczna są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, niemiecki) na poziomie B2 II.

Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2018/2019)

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie – grudniu 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce:

Powrót do początku strony