Zaświadczenia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studenci i absolwenci studiów stacjonarnych, kandydaci na studia doktoranckie

Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową, zaliczenie poziomu, zdanie egzaminu wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Elżbietę Kopeć.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać na adres elzbieta.kopec@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

  • imię i nazwisko
  • kierunek i rok studiów / absolwent I czy II stopnia (tytuł magistra), kierunek
  • numer albumu
  • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla kogo

Zaświadczenia zgłoszone w terminie od piątku do środy do godz. 16.00 będzie można odebrać w Sekretariacie SPNJO, pok.03 w czwartek w godz. 12.00 – 14.00, w pozostałe dni tygodnia w godz.9.00-14.00.

Studenci i absolwenci studiów niestacjonarnych

Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Iwonę Nowicką.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać na adres iwona.nowicka@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

  • imię i nazwisko
  • kierunek i rok studiów / absolwent I czy II stopnia (tytuł magistra), kierunek
  • numer albumu
  • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla kogo

Zaświadczenia zgłoszone w terminie od poniedziałku po godz. 14.00 do środy do godz. 17.00 będzie można odebrać w Sekretariacie SPNJO, pok.03 od czwartku w godz. 12.00 – 14.00.

Zaświadczenia zgłoszone w terminie od środy po godz. 17.00 do poniedziałku do godz. 14.00 będzie można odebrać  od wtorku w Sekretariacie SPNJO, pok.03 w godz. 09.00 – 14.00.