Zaświadczenia

Studenci i absolwenci studiów stacjonarnych, kandydaci na studia doktoranckie, studenci oraz absolwenci studiów niestacjonarnych w okresie urlopowym proszeni są o zwracanie się z prośbą o wystawienie zaświadczenia

Uwaga! W terminie od 25.07 do 27.08 zaświadczenia nie będą wystawiane.

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studenci i absolwenci studiów stacjonarnych, kandydaci na studia doktoranckie

Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową, zaliczenie poziomu, zdanie egzaminu wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Elżbietę Kopeć.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać na adres elzbieta.kopec@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

  • imię i nazwisko
  • kierunek i rok studiów / absolwent I czy II stopnia (tytuł magistra), kierunek
  • numer albumu
  • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla kogo

Studenci i absolwenci studiów niestacjonarnych

Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Iwonę Nowicką.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać na adres iwona.nowicka@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

  • imię i nazwisko
  • kierunek i rok studiów / absolwent I czy II stopnia (tytuł magistra), kierunek
  • numer albumu
  • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla kogo