Zapisy uzupełniające na lektoraty

Zapisy uzupełniające na lektoraty na semestr zimowy w roku akademickim 2018/19 dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

Zapisy uzupełniające do grup na lektoraty z języków romańskich oraz z języka rosyjskiego odbywają się w Sekretariacie SPNJO, pl. Nankiera 2/3, pokój 03, w godz. 9:00–14:00, w dniach od 10.09.2018 do 21.09.2018 (z wyjątkiem sobót i niedziel).

Zapisy uzupełniające do grup na lektoraty z języka angielskiego i z języka niemieckiego odbywają się drogą mailową w terminie od 10.09.2018 do 21.09.2018 na adres podany poniżej:

lub osobiście w Sekretariacie SPNJO, pl. Nankiera 2/3, pokój 03 w godz. 9:00–14:00 w dniach od 10.09.2018 do 21.09.2018 (z wyjątkiem sobót i niedziel)

Zapisując się na lektorat z języka angielskiego lub z języka niemieckiego student zobowiązany jest wysłać wypełnioną tabelkę, obowiązkowo w edytowalnej wersji, w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl):

Nazwisko i imię Kierunek Nr indeksu Rok Stopień studiów - I / II / jednolite Poziom Powtarzam / dodatkowo płatny Uwagi
               

Tabelka w Wordzie.

Aby zapisać się do grupy, należy mieć ważny test kwalifikacyjny (ważność wyniku testu: trzy semestry) lub zaliczony poziom poprzedni.

Do grup NIE ZAPISUJĄ SIĘ studenci, którzy kontynuują naukę z poprzedniego semestru.

Studenci Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych zapisując się na lektorat proszeni są o podanie wiodącego kierunku.

Do grup NIE ZAPISUJĄ SIĘ studenci, którzy nie mają ważnego testu kwalifikacyjnego, a nie rozpoczęli jeszcze nauki w SPNJO.

Na lektorat języka angielskiego NIE ZAPISUJĄ SIĘ

  • studenci obecnego I roku, którzy przystąpili do testu kwalifikacyjnego w dniach adaptacyjnych lub organizowanych dla ich kierunku podczas semestru letniego i zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w 3 semestrze.
  • studenci II roku prawa, którzy przystąpili do testu kwalifikacyjnego w terminie organizowanych dla ich kierunku w marcu 2018 roku i zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w 5 semestrze.