Wpłaty za powtarzanie

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 28/2016, wysokość opłaty za powtarzanie zajęć i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem studiów z języka obcego w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

  • 6,00 zł za godzinę zajęć dydaktycznych